Przeanalizuj mapy świata ze str.106 i 107.Wykonaj ćw. 4 i 5 str.63 ,64.